RSS

Aktualności

  • Saturday, 6 July 2019r. Informacje

    LGD Podsumowuje półrocze

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w pierwszy półroczu 2019 przeprowadziło cztery nabory z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W drugiej połowie bieżącego roku LGD planuje kolejne nabory wniosków. Pomocą zostaną objęte operacje takie jak podejmowanie działalności gospodarczej i wspieranie istniejących firm.

    Aktualny i obowiązujący Harmonogram Naborów można znaleźć na stronie internetowej www.lgdpowiatwielicki.eu publikowane tam są ogłoszenia o danym naborze z pełnym kompletem wymaganych dokumentów. Należy jednak pamiętać, że Harmonogram ten może ulegać modyfikacjom polegającym na zmianie terminów naborów wniosków z dokładnością do półrocza. O swoich planach LGD informuje mieszkańców także poprzez profil www.fb.com/lgdpowiatwielicki Zachęcamy wszystkich do obserwowania aby być na bieżąco.

    "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''

Galeria