RSS

Aktualności

 • Tuesday, 12 June 2018r. Kultura

  Pochodzenie nazwy Kłaj

  Tematem 8 spotkania Regionalnego Koła Historycznego Zadora było pochodzenie nazwy Kłaj. Prelekcję na ten temat wygłosił Pan Janusz Czerwiński – pasjonat dziejów naszego regionu, który przedstawił swoje przemyślenia dotyczące genezy tej nazwy. Pan Janusz swój wykład rozpoczął od pokazania ewolucji języka od praindoeuropejskiego do zachodniosłowiańskich a następnie języka staropolskiego. Prześledził zmiany morfemu, czyli rdzenia leksykalnego nazwy „Kłaj”, jego ewolucję od „KAL” w praindoeuropejskim (oznaczającym „błoto” a także „nieszczęście”) do „KAL”, „KAŁ”, „KAJ”. Wynikiem tego jest teza, według której nazwa Kłaj oznacza teren bagnisty, podmokły, błotny.

  Na koniec spotkania wywiązała się dyskusja a Pan Janusz proszony przez zebranych przedstawił także swoje teorie na temat prawdopodobnej genezy nazwy Kraków składającej się z przyimka „K”( czyli „ku”, „na”) i „RAKÓW” (cmentarzysko, miejsce pochówków). 

  Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Pana Janusza www.historia-janczer.pl, gdzie znajdziecie Państwo wiele ciekawych artykułów. 

  Zapraszamy jednocześnie na kolejne spotkanie Koła w dniu 25 stycznia 2019 r. Tematem spotkania będą warsztaty genealogiczne – jak poszukiwać swoich przodków.

  Kamila Polak

Galeria