RSS

Aktualności

 • Thursday, 9 May 2019r. Kultura

  13 Spotkanie Koła „Zadora”

   

  Za nami 13 spotkanie Regionalnego Koła Historycznego „Zadora”, które odbyło się w piątek 23 września. Prelekcja, którą wygłosiła p. Krystyna Kluska, poświęcona była dziedzictwu kulturowemu gminy Kłaj.

  Tożsamość mieszkańców naszej gminy zdefiniowana jest nie tylko przez obrzędy i zwyczaje ale również przez dziedzictwo materialne, którego znaczną część stanowią obiekty sakralne, takie jak kościoły, kapliczki i cmentarze. Kryją one  w sobie wiarę i bogactwo przemijającego czasu. Podczas prezentacji prześledziliśmy pokrótce historię tych świętych miejsc w poszczególnych miejscowościach naszej małej Ojczyzny. Wspomnieliśmy także o cmentarzach wojskowych czy przeprawach promowych przez Rabę. Na koniec obejrzeliśmy krótki, nigdy nie publikowany materiał filmowy, pozyskany przez prelegentkę z zasobów archiwalnych Telewizji Polskiej.

  Projekt „Wędrówki dalekie i bliskie. Dziedzictwo kulturowe Gminy Kłaj” dofinansowany ze środków Gminy Kłaj.

   

Galeria