RSS

Aktualności

 • Wednesday, 9 October 2019r. Informacje

  Komunikat KSWiP

  Zgodnie z § 72 ust 1 i 2 Statutu Gminy niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, iż X posiedzenie

  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kłaj
  odbędzie się
  12 września 2019 roku o godzinie 15:30,
  w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju. 

  Kłaj, dnia 10 września 2019 r.                               Sylwester Śmiałek - przewodniczący Komisji

Galeria