RSS

Aktualności

 • Saturday, 3 June 2017r. Informacje

  Jak palić w piecu?

  Niska emisja – SMOG – przyczyny

  •  Użytkowanie palenisk na opał stały zamiast palenisk gazowych
  •  Spalanie śmieci
  •  Spalanie paliw o niskiej jakości i dużej wilgotności
  •  Palenie tzw. tradycyjne dolne
  •  Instalowanie i użytkowanie kotłów o zbyt dużej mocy i niskiej sprawności
  •  Prowadzenie procesów spalania bez wymaganego dopływu powietrza 
  •  Brak okresowych czyszczeń i kontroli kominów

  Bezkosztowa zmiana sposobu palenia z dolnego na górny skutkuje:

  • obniżeniem emisyjności pyłów i gazów do 30%
  • bardziej ekonomicznym spalaniem do 30%

  Obowiązki prawne dla zarządców / właścicieli budynków mieszkalnych wielo - i jednorodzinnych :

  • Czyszczenie kominów dymowych – co najmniej 1 raz na 3 m-ce
  • Czyszczenie kominów spalinowych – co najmniej 1 raz 6 m-cy
  • Czyszczenie kominów wentylacyjnych – co najmniej 1 raz na rok.

Galeria