RSS

Aktualności

 • Monday, 14 December 2020r. Inwestycje

  Wóz strażacki oficjalnie przekazany druhom z Szarowa

  W piątek 11 grudnia na placu przed budynkiem Remizy OSP Szarów odbyła się uroczystość przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

  W uroczystości udział wzięli: posłowie na Sejm RP Urszula Rusecka oraz Rafał Bochenek, Proboszcz Parafii w Szarowie Ksiądz Kanonik Adam Kozłowski, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala, Starosta Powiatu Wielickiego Adam Kociołek, Przedstawiciel WFOŚiGW w Krakowie Piotr Skrzyniarz, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł.bryg. Przemysław Przęczek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce mł. bryg. Leszek Kasiński, Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Skoczek oraz Komendant Gminny OSP Dariusz Pilch.

  Wydarzenie rozpoczął Prezes OSP w Szarowie Krzysztof Iwulski, który po oficjalnym przywitaniu wszystkich zebranych podziękował za wzbogacenie jednostki w nowy wóz. Zaznaczył również jak duże znaczenie dla mieszkańców Szarowa i całej gminy ma pojawienie się nowego samochodu bojowego. Kolejnie głos zabrał Wójt Gminy Zbigniew Strączek dziękując wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do tego aby zakupu wozu stał się realny. Z radością podkreślił, że nowy wóz bez wątpienia przyczyni się do zapewnienia w większym stopniu bezpieczeństwa lokalnej społeczności, a strażakom do bardziej profesjonalnego prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych.

  Głos zabrali także pozostali zaproszeni goście podkreślając rangę wydarzenia i życząc strażakom aby efektywnie nieśli pomoc i bezpiecznie wracali z każdej akcji do domów.

  Kulminacyjnym punktem uroczystości było oficjalne wręczenie kluczyków na ręce Naczelnika jednostki OSP Mateusza Dziedzica.

   

Galeria