RSS

Aktualności

  • Tuesday, 23 February 2021r. Inwestycje

    Wniosek o dofinansowanie budowy toru rolkarskiego w ocenie

    Gmina Kłaj za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego złożyła wniosek o dofinansowanie kolejnej inwestycji środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Przedmiotem planowej inwestycji jest budowa asfaltowej bieżni służącej rekreacji wokół boiska sportowego „Wolnych” Kłaj. Obiekt ma służyć jako miejsce do uprawiania sportu przez miłośników jazy na rolkach, wrotkach, deskorolce czy rowerze. Inwestycja swoim kształtem ma być zbliżona do trapezu, a narożniki zostały wyoblone łukami. W jednym z narożników zaprojektowano strefę utwardzoną w kształcie trapezu, która ma być połączona z bieżnią. Strefa ta ma służyć przede wszystkim jako miejsce na przygotowanie do uprawiania sportu, rozgrzewkę czy odpoczynek. O tym, czy i kiedy powstanie obiekt zdecyduje przyznana dotacja.

    Projekt inwestycji został wykonany jako uwzględnienie postulatów mieszkańców i wspieranie ich aktywnego udziału w społeczności LGD. Jest to jedno z kluczowych zadań dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. To także wsparcie ich inicjatywy w zakresie wyposażenia miejscowości z terenu LGD w obiekty sportowe umożliwiające aktywność fizyczną. Poprzez rozbudowę oferty rekreacyjno-turystycznej na obszarach wiejskich LGD uatrakcyjniona zostanie przestrzeń publiczna. Powstanie nie tylko przestrzeń do spędzania aktywnie wolnego czasu, ale także kierunek weekendowych wyjazdów.

    Cel szczegółowy 2.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gmin wchodzących w skład LGD Powiatu Wielickiego, Przedsięwzięcie 2.2.1 Podniesienie poziomu estetyki przestrzeni publicznych.

Galeria