RSS

Aktualności

 • Sunday, 4 December 2022r. Inwestycje

  Trwa montaż ekologicznych ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

  Pod koniec lutego rozpoczęto montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Takie powstaną aż na 6 obiektach.

  Inwestycja została już zrealizowana na budynku LKS „Start” Brezie oraz na budynku Szkoły Podstawowej w Kłaju. Natomiast aktualnie panele montowane są na Szkole Podstawowej w Szarowie oraz na budynkach Urzędu Gminy.

  W kolejce jeszcze czeka Szkoła Podstawowa w Targowisku.

  Gmina Kłaj ma podpisaną umowę na montaż w sumie 39 instalacji fotowoltaicznych na swoim terenie. Na chwilę obecną wykonanych jest 21 instalacji w gospodarstwach prywatnych. Jest to jedno z priorytetowych zadania realizowanych przez samorząd, które ma przynieść wymierne korzyści na przyszłość. Przedsięwzięcie jest rezolwowane w celu poprawy jakości powietrza poprzez redukcję szkodliwych substancji emitowanych z konwencjonalnych źródeł energii.

  Generalnym Wykonawcą montaży instalacji na terenie Subregionu Wielickiego tj. firma SANITO Sp. z o.o.

  Zadanie realizowane w ramach inwestycji: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”.

Galeria