RSS

Aktualności

 • Wednesday, 11 March 2020r. Inwestycje

  „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II”

  Mamy bardzo dobre wieści dla mieszkańców Gminy. W najbliższych dniach Wójt Gminy Kłaj podpisze z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektów pn.

  „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II”

  dofinasowanie projektu z UE: 2 800 282,84 zł

  Wszystkich mieszkańców, którzy zostali zaproszeni do podpisania umowy o dofinansowanie informujemy, iż przedmiotowa umowa zawierać będzie wszystkie wytyczne, które muszą zostać spełnione aby otrzymać i rozliczyć dotację.

  Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, zwracamy się z prośbą o zachowanie zasad bezpieczeństwa zapobiegających zakażeniu. Pamiętaj! Zasłoń usta i nos, weź swój długopis.

  Za utrudnienia przepraszamy, jednak zdrowie interesantów i pracowników Urzędu Gminy są najważniejsze.

  Osoby, które nie zostały zaproszone na najbliższy termin prosimy o cierpliwość. Sukcesywnie będziemy podpisywać umowy z kolejnymi mieszkańcami według planu zrealizowania inwestycji z wniosku o dofinansowanie.

  Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.

  Dotacja nie zostanie przyznana jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:

  • zarejestrowana jest działalność gospodarcza;
  • w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

   

Galeria