RSS

Aktualności

 • Wednesday, 18 May 2022r. Inwestycje

  Ratowanie planety zaczynamy od edukacji

  Już w czerwcu w pięciu szkołach podstawowych na terenie Gminy Kłaj przeprowadzone zostaną eko-warsztaty. Celem tych ekologicznych lekcji jest podniesienie poziomu świadomości szkodliwości zanieczyszczeń powietrza i kształtowanie proekologicznych postaw uczniów. Dzieci i młodzież szkolna dowiedzą się jak oszczędzać zasoby naturalne, dlaczego konieczne jest obniżenie niskiej emisji oraz jak poprawić efektywność energetyczną. Młode pokolenie zostanie zaangażowane w projekt czystości powietrza poprzez omówienie tematyki smogu i sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

  W czasie warsztatów uczniowie dowiedzą się co to jest niska emisja, jak interpretować alarmujące stężenie pyłów w powietrzu, jakie są przyczyny powstawania tych zanieczyszczeń, jak wpływają na nasze zdrowie i życie, typowe objawy chorobowe związane ze smogiem. Poznają również sposoby na to jak sami mogą działać na rzecz ochrony czystości powietrza, w tym w szczególności we własnym domu i rodzinie. Omówione zostaną zanieczyszczenia związane z działalnością człowieka, czyli paleniem w piecach węglem niskiej emisji, śmieciami, a także zanieczyszczeniami pochodzącymi z transportu, lokalnych kotłowni czy działkowych palenisk.

  Edukacja ekologiczna jest kluczowym etapem długofalowego procesu ratowania naszej planety. Zdobyta wiedza pozwoli na wprowadzenie wcześniej niedostępnych i często odległych rozwiązań. A przecież przez drobne, codzienne czynności można przyczynić się do poprawy jakości środowiska.

  Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą, etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Galeria