RSS

Aktualności

 • Friday, 7 August 2020r. Inwestycje

  Przetarg na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Łysokaniach

  3 lipca ogłoszony został przetarg na realizacje zadania pn. „Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru Łysokanie poprzez zagospodarowanie terenu na cele społeczno-rekreacyjne”. To inwestycja, która zmieni tzw. błonia na osiedlu w Łyskaniach w miejsce do uprawiania sportów.

  Oferty na realizację zadania składać można do 21 lipca do godziny 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Kłaju.

  Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego (boiska do piłki nożnej, koszykówki, tenisa ziemnego, siatkówki oraz piłki ręcznej) oraz placu zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Na wykonanie tego zdania gmina Kłaj otrzymała blisko 800 tysięcy dofinasowania, co przyśpieszy realizację przedsięwzięcia.  

Galeria