RSS

Aktualności

  • Friday, 7 August 2020r. Inwestycje

    Przetarg na budowę boiska przy szarowskiej szkole

    3 lipca ogłoszony został przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa boiska szkolonego w miejscowości Szarów”. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa szkolnego boiska asfaltowego polegająca na wykonaniu nowej sztucznej nawierzchni w układzie boiska wielofunkcyjnego z doziemną wewnętrzną instalacją oświetlenia boiska, piłkochwytami, ogrodzeniem i zbiornikami na wodę deszczową oraz zagospodarowaniem terenu i przebudowie przyłącza gazu budynku jednorodzinnego zlokalizowanych przy szkole podstawowej w Szarowie.  

    Oferty można składać do 20 lipca do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Kłaju.  

Galeria