RSS

Aktualności

 • Tuesday, 13 March 2018r. Inwestycje

  Pieszo czy na rowerze? To będzie dylemat turystów trasy VeloRaba

  2 marca, Wójt Gminy Kłaj podpisał umowę z przedstawicielami firmy Dom Project Sp. Z o.o.  na zadanie: „Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom:

  Część I. Budowa jednostronnej drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2006K w miejscowości Kłaj

  Część II. Budowa trasy pieszo-rowerowej - budowa odcinka trasy VeloRaba Targowisko-Kłaj oraz kładki pieszo-rowerowej nad starorzeczem Raby. Oznakowanie tras rowerowych łącznikowych prowadzonych po drogach gminnych.”.

  Inwestycja ta jest pierwszym etapem dużej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt ten ma za zadnie urządzić funkcjonalnych oraz bezpiecznych dla turysty pieszego oraz rowerowego tras pieszo – rowerowych, uzupełniających strefy rekreacji zlokalizowane na terenie gmin partnerskich projektu (Gdowa, Kłaja i Drwini). Na jego realizację Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie w wysokości: 1.356.809,97 złotych.

  W ramach tego przedsięwzięcia w pierwszej części budowana będzie droga rowerowa w ciągu drogi powiatowej w Kłaju o szerokości 1,5 m.  

  Druga część zadania obejmuje natomiast:

  • budowę trasy pieszo – rowerowej, odcinka VeloRaba o długości 1,44 km od Targowiska do Kłaja, 
  • budowę drewnianej kładki pieszo – rowerowej nad starorzeczem Raby o długości 120 m i szerokości 4 metrów. Kładka ta wzniesiona będzie na słupach  żelbetowych ponad istniejący teren na wysokość 1,5- 2,0 m. 
  • budowa oraz montaż małej architektury. Ławki parkowe, stojaki na rowery i kosze na śmieci, przy trasie rowerowo – pieszej w Kłaju.

  W ostatniej , trzeciej części zadania trasy rowerowych łączników prowadzonych po drogach gminnych mają zostać specjalnie oznakowane w postaci pionowych znaków drogowych z tabliczkami informacyjnymi oraz tablicami informacyjnymi z mapami.

  Zadnie to jest bardzo pracochłonne dlatego termin jego wykonania przewidziano do końca czerwca 2019 roku. Ale na takie atrakcje warto czekać.

Galeria