RSS

Aktualności

 • Saturday, 7 August 2021r. Inwestycje

  Obiekty na miarę XXI wieku

  W dniu 7 lipca 2021r. uroczyście otwarto i oddano do użytku dwa sportowe obiekty w Gminie Kłaj: nowo wybudowane wielofunkcyjne boisko w Łysokaniach oraz przyszkolne boisko w miejscowości Szarów.

  Na projekt nazwany „Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej w Łysokaniach poprzez zagospodarowanie terenu na cele społeczno-rekreacyjne” gmina Kłaj otrzymała 856 tys. zł dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z puli na odnowę obszarów wiejskich. Natomiast inwestycja „Przebudowa i rozbudowa szkolnego boiska sportowego polegająca na wykonaniu nowej sztucznej nawierzchni w układzie boiska wielofunkcyjnego z doziemną wewnętrzną instalacją oświetlenia boiska, piłkochwytami, ogrodzeniem i zbiornikami na wodę deszczową zrealizowana została przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu: „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”. Gmina Kłaj dopłaciła do obu zadań z budżetu Gminy.

  W uroczystościach w ten dzień wzięli udział: Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Starosta Wielicki Adam Kociołek, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Roman Wcisło, Radni Powiatowi: Pani Jadwiga Skoczek oraz Zdzisław Prochwicz, Przewodniczący Rady Gminy Kłaj Sylwester Skoczek, Radni i Sołtysi Gminy Kłaj, Dyrektor Gminnnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół - pan Kazimierz Sroka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Bogdan Czyż, Dyrektorzy Placówek Oświatowych oraz Mieszkańcy naszej Gminy.

  Po uroczystym powitaniu przybyłych gościu przez wójta Gminy Zbigniewa Strączka, poświęcenia obiektów dokonał ksiądz Wikariusz Tomasz Plewa z parafii szarowsko – dąbrowskiej, a Starosta Adam Kociołek przekazał w prezencie zestaw piłek do użytkowania dla obu obiektów sportowych.

  Po symbolicznym otwarciu poprzez przecięcie wstęgi przez dzieci oraz gości zaproszonych
  wielki aplauz wywołały rzuty do kosza na boisku w Łysokaniach, a w Szarowie w budynku szkoły po otwarciu zaproszeni goście mogli ugasić pragnienie w ten gorący dzień i porozmawiać przy skromnym poczęstunku.

  Oba sportowe obiekty dołączamy do listy Gminnych obiektów na miarę XXI wieku, które będą wizytówką naszej gminy, a Mieszkańców zapraszamy do korzystania i dbania o nowe obiekty, oby służyły Wam jak najdłużej.

Galeria