RSS

Aktualności

  • Thursday, 1 December 2022r. Inwestycje

    Informacja o opóźnieniach w otwarciu Gminnego Centrum Kultury

    Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
    informujemy, iż Gminne Centrum Kultury w Kłaju powstałe przy Ośrodku Zdrowia w Kłaju jest wciąż nieotwarte z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy. 16 września 2021 roku rozpoczęto procedurę przetargową na dostawę wyposażenia do budynku GCK. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego, artykuły biurowe, nagłośnienie oraz sprzęt estradowy, co udało się zrealizować. Tego samego dnia ogłoszony został również przetarg na dostawę mebli, AGD oraz pozostałą części wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania tej jednostki organizacyjnej. Niestety procedura musiała zostać unieważniona z powodu odstąpienia od umowy przez wyłonionego w przetargu wykonawcę. W związku, z czym Gmina Kłaj ogłosiła kolejny przetarg, a później jeszcze kolejny. Jednak sytuacja znów się powtarzała, wykonawcy proponowali ceny, które przewyższyły możliwości finansowe budżetu gminy lub odstępowali od podpisania umowy. Łącznie ogłoszono trzy postępowania, które każdorazowo kończyły się unieważnieniem z przyczyn niezależnych od inwestora – Gminy Kłaj. Obecnie trwa ponowna procedura wyłonienia wykonawcy na dostawę mebli.

Galeria