RSS

Aktualności

 • Tuesday, 7 December 2021r. Inwestycje

  „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski"

  Szanowni Mieszkańcy,

  Informujemy, iż jesteśmy po spotkaniu z Liderem i Partnerami projektu, na którym poruszone zostały kwestie współpracy z firmą Sanito oraz harmonogramów wykonywanych prac związanych z instalacjami paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez wykonawcę.

  Następnym krokiem jest spotkanie Lidera z firmą Sanito w najbliższym tygodniu. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu dużo kwestii zostanie omówionych i tym samym, my (Gmina Kłaj oraz pozostałe Gminy – Partnerzy) już będziemy mieli harmonogram prac wykonawcy oraz bardziej szczegółowe informacje dotyczące realizacji inwestycji. Z uwagi na powyższe pragniemy zorganizować spotkanie informacyjne dla mieszkańców, (którzy podpisali umowę z Gminą na montaż paneli) dn. 26 lipca 2021 r. o godz.15:30. W razie jakichkolwiek zmian będziemy informować Państwa na bieżąco.

  Pytania prosimy wysyłać na adres e-mail:

Galeria