RSS

Aktualności

 • Friday, 21 January 2022r. Inwestycje

  „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

  „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”

  Szanowni Beneficjenci projektu,

  W związku z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” informujemy, że umowa z Generalnym Wykonawcą montaży instalacji fotowoltaicznych na terenie Subregionu Wielickiego tj. firmą SANITO Sp. z o.o. została aneksowana. Aktualny termin przewiduje realizację zadania do dnia 28 lutego 2022r.

  Opóźnienia w projekcie pojawiły się już na etapie przetargu i wyłaniania wykonawcy. 6 sierpnia 2019 r. ogłoszono postępowanie, a 12 grudnia 2019 r. po raz pierwszy wybrano najkorzystniejsze oferty. Po ogłoszeniu wyników, uczestnicy postępowania złożyli 5 odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawy odwoławcze odbyły się w KIO między 14 a 29 stycznia 2020 r. KIO nakazała zamawiającemu wystąpić do wykonawców o złożenie dodatkowych wyjaśnień, co niezwłocznie zrobiliśmy.

  Po tych działaniach, 9 marca 2020 r. dokonano ponownego wyboru wykonawców. Nastąpiło kolejne złożenie odwołań zarówno do KIO, jak i skarg na orzeczenie KIO do Sądu Okręgowego w Tarnowie. Postępowania przed organami sądowymi toczyły się mozolnie z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną. W październiku 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza zakończyła rozpatrywanie odwołań od procedur przetargowych. Część z nich uznano za zasadne, inne oddalono. Ostatecznie otwarło to możliwość podpisania umowy z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych wskazanym przez KIO – firmą Sanito sp. z o.o.

  W czasach pandemii  tj. 30 listopada 2020 r. Gmina Gromnik (wyznaczona z pośród zamawiających do przeprowadzenia postępowania), w imieniu 31 gmin biorących udział w projekcie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski, podpisała umowę z wykonawcą inwestycji.

  Już wtedy Wykonawca mierzył się z trudnościami związanymi z pandemią i dokonał zmiany równoważnej paneli fotowoltaicznych z mocy 280 kW na 290 KW, tym samym Beneficjent końcowy – Mieszkaniec docelowo miał mieć większą moc (co też było ujęte w ANKESIE NR 1).

  Duży wpływ na opóźnienia w realizacji zadania miało zamknięcie portu Ningbo – Zhoushan z powodu Sars-CoV-2. Wpłynęło to na problem z wysyłką towaru, a następnie globalne opóźnienia w transporcie. Duże firmy żeglugowe odwoływały planowane rejsy i rezygnowały z zawijania do portów.  Kontenery z panelami PV utknęły w porcie. Następne zamówienie zdecydowano podzielić na  dostawy w Holandii i Polsce, co też wydłużało łańcuch dostaw.
  W drugiej połowie 2021r.  pojawiły się informacje o zmianach, jakie rząd postanowił wprowadzić do Ustawy o odnawialnych źródłach energii i i zmiana systemu rozliczeń.  Już zapowiedzi zmian przyniosły wzmożony ruch na rynku instalatorskim. Na początku grudnia 2021 r. Sejm przegłosował, a dwa tygodnie później prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Powoduje ona, że dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony net-billingiem dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek od 1 kwietnia 2022 r. W efekcie wiele ekip montażowych zrezygnowało ze współpracy z wykonawcą projektu, a to jeszcze spowolnia nasze realizacje.

  W związku z trudnościami, które opisaliśmy powyżej, 23 listopada br. wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy. Wniosek ten nie był weryfikowalny z uwagi na braki formalne, brak dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w piśmie. Uzupełnienie wniosku dostarczono 30 listopada oraz kolejne – 10 grudnia. Wykonawca deklarował w przesyłanej korespondencji chęć realizacji wszystkich instalacji fotowoltaicznych do dnia 28 lutego 2022 r., tak aby zagwarantować Beneficjentom możliwość rozliczeń w systemie opustów. Ostatecznie, aneks do umowy z firmą Sanito został podpisany z terminem realizacji instalacji fotowoltaicznych do dnia 28 lutego 2022 r.

  Równolegle wraz z Zielonym Pierścieniem Tarnowa w dalszym ciągu podejmujemy próby apelowania w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w sprawie uruchomienia prac nad nowelizacją ustawy o OZE, tak aby przedłużyć okres funkcjonowania zapisów „starej” ustawy dla uczestników projektów parasolowych do końca 2023r. Tzw. „Poprawka samorządowa” zakładałaby wydłużenie terminu zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci do końca grudnia 2023 roku, co pozwoliłoby na skuteczne zakończenie projektów, które zostały rozpoczęte i są w trakcie realizacji w oparciu o dotychczasowy sposób rozliczeń.
  W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

  W przypadku pytań oraz potwierdzeniem montażu paneli PV prosimy o kontakt z Referatem Inwestycji telefonicznie: 12  284 11 00 wew. 38,  e-mail: .

  W ramach projektu dostępny jest adres e-mail dotyczący wszelkich, niezbędnych uzgodnień technicznych dotyczących dostawy i montażu instalacji OZE tj.: .
  Kontakt do Wykonawcy:
  Kontakt do osób zajmujących się zgłoszeniami do zakładu energetycznego:
  PGE – ; Tauron –

  Dedykowane projektowi Call Center dla mieszkańców biorących udział w projekcie : tel. 799 398 888.

Galeria