RSS

Aktualności

 • Wednesday, 11 December 2013r. Inwestycje

  Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Kłaj

  Projekt Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego w Gminie Kłaj, został opracowany w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Budowie społeczeństwa obywatelskiego w  naszej gminie ma sprzyjać wyposażenie placówek oświatowych, gospodarstw domowych oraz instytucji takich jak Gminne Biblioteki czy Gminna Izba Regionalna w zestawy komputerowe, które mają służyć nie tylko integracji społecznej ale także lokalnemu rozwojowi. 

  W komputery stacjonarne oraz laptopy zaopatrzone zostało już 5 szkół. Komputery stacjonarne – HP ELLITE 8300 + 23 calowe monitory oraz 15,6 calowe Notebooki Probook 4540S firmy HP zostały przyznane szkołom i podzielone pomiędzy gimnazjum, a szkołą podstawową:

  • ZSO Brzezie: 24 komputery stacjonarne + 4 laptopy 
  • ZSO Kłaj: 26 komputery stacjonarne + 8 laptopów
  • ZSO Szarów: 24 komputery stacjonarne + 8 laptopów 
  • ZSO Targowisko: 24 komputery stacjonarne + 4 laptopy
  • SP Grodkowice: 20 komputery + 4 laptopy.

  W 7 komputerów stacjonarnych oraz 2 laptopy wyposażone zostały także Gminne Biblioteki oraz Gminna Izba Regionalna w Kłaju:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju: 4 komputery stacjonarne + 2 laptopy 
  • Filia Biblioteczna w Brzeziu: 1 komputer stacjonarny
  • Filia Biblioteczna w Szarowie: 2 komputery stacjonarne
  • Gminna Izba Regionalna: 1 laptop. 

  W chwili obecnej trwa montaż wież masztów antenowych, dzięki którym instytucje będą podłączone do sieci internetowej. Na przełomie roku 2013/2014 po wybudowaniu już całej infrastruktury, komputery trafią do 70 gospodarstw domowych. Beneficjenci otrzymają komputery HP Pro 6300 MT i 20 calowe monitory. Zgodnie z projektem, w nowym roku odbędzie się przetarg na szkolenie osób starszych z obsługi komputera. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak obsługiwać sprzęt komputerowy, jak poruszać się po Internecie oraz nauczą się obsługi Pakietu Microsoft Office. 

  Najistotniejszym elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego, jest tworzenie takich warunków, które będą umożliwiały i sprzyjały jego rozwojowi. Niezbędnym składnikiem do budowy szeroko pojętego kapitału społecznego, są aktywni i zaangażowani mieszkańcy oraz odpowiedni sprzęt. Ogromnie cieszy mnie fakt, że mieszkańcy naszej gminy chcą się rozwijać i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym – mówi Wójt Gminy Kłaj, Zbigniew Strączek. 

Galeria