RSS

Aktualności

  • Monday, 7 June 2021r. Inwestycje

    Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II i Dąbrowa – etap II

    Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów – etap II i Dąbrowa – etap II - rozpocznie się w najbliższych miesiącach, potrwa do lata 2022 i będzie kosztować 4,5 mln zł. Z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie pokryta inwestycja

    w kwocie 2,5 mln zł, a 2 mln zł dopłaci gmina. Po zakończeniu inwestycji w gminie Kłaj brakować będzie kanalizacji już tylko w Brzeziu, Gruszkach, w części Kłaja, na Osiedlu w Łysokaniach oraz na niewielkim odcinku w miejscowości Szarów, gdzie część mieszkańców (20 budynków) nie wyraziła zgody na przejście kanalizacji przez ich posesje. Odcinek ten został już zgłoszony do zaprojektowania, możliwe jest, że uda się go wykonać w tym samym czasie (w załączeniu mapka) Realizacja inwestycji wpłynie z pewnością na poprawę stanu sanitarnego w naszej gminie i przyczyni się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska.

Galeria