RSS

Aktualności

 • Wednesday, 22 June 2022r. Informacje

  Zostało jeszcze tylko kilka dni na założenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

  Przypominamy, iż tylko do końca czerwca br. należy składać obowiązkowe deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw!

  Deklaracje można złożyć w formie papierowej na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy w Kłaju lub w formie elektronicznej przez stronę internetową: www.ceeb.gov.pl.

  Ważne! 

  Złożenie deklaracji jest obowiązkowe i wynika ono z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554). Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji będzie liczyło się z nałożeniem kary finansowej.

  Dokument musi złożyć właściciel lub zarządca budynku/lokalu, który posiada źródło ciepła.

  Jak sprawdzić czy deklaracja został już złożona? 

  Można to zrobić na stronie internetowej w Zintegrowanym Systemie Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji.

Galeria