RSS

Aktualności

 • Tuesday, 10 September 2019r. Informacje

  Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy

   

  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2019 roku poz. 506).

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 października 2019 roku
  o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbędzie się XII Sesja Rady Gminy,
  na którą serdecznie zapraszam.

  Porządek obrad XII Sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji, przedstawienie porządku obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na lata 2019 - 2029;
  • w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok;
  • w sprawie: zmiany Nr XXVI/178/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendium Wójta Gminy Kłaj;
  • w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Brzezie 6”, na terenie Gminy Kłaj;
  • w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej;
  • w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kłaju.

  6. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam.

  Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Skoczek

   

Galeria