RSS

Aktualności

 • Friday, 8 February 2019r. Informacje

  Zasady zgłaszania i szacowania szkód łowieckich!

  W związku ze zmianami w ustawie o Prawie Łowieckim, informujemy, że szkody łowieckie wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych właściciel lub posiadacz gruntów zgłasza do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

  KOŁA ŁOWIECKIE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY KŁAJ:

  LP.

  NAZWA KOŁA

  ADRES

  NR OBWODU ŁOWIECKIEGO

   

  1

  KOŁO ŁOWIECKIE „ŻUBR”

  ul. Grunwaldzka 43a,

  32-005 Niepołomice

  92

   
   

  2

  KOŁO ŁOWIECKIE

  Nadleśnictwo Niepołomice

  ul. Myśliwska 41,

  32-005 Niepołomice

  68

   

  3

  KOŁO ŁOWIECKIE „WABIK”

   ul. Stachiewicza 31/65,

  31-303 Kraków

  93

   
   

  W dniu 27 kwietnia 2019  weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające zasady  zgłaszania i szacowania szkód łowieckich (Dz.U. z 2019 poz. 776).

  Rozporządzenie określa:

  • sposób i termin zgłaszania szkód łowieckich;
  • sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;
  • sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;
  • sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie;
  • wzory protokołów oględzin i szacowania ostatecznego.

  Poszkodowani właściciele lub posiadacze gruntów rolnych mają 3 dniowy termin na zgłoszenie szkody  od jej stwierdzenia w formie elektronicznej (e-mail) lub papierowej – dotyczy wszystkich upraw.

   Szkody w użytkach zielonych podzielono na dwa okresy:

  • poza okresem wegetacyjnym  szkodę  należy zgłosić w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody przed doprowadzeniem do stanu pierwotnego.
  • w okresie wegetacyjnym  3 dni od stwierdzenia.

  Informacje o terminie oględzin, szacowania wstępnego lub  ostatecznego dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przekazuje  pisemnie pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS. Taka sama procedura obowiązuje Lasy Państwowe (PGLP) w procedurze odwoławczej.

  Przy szacowaniu uwzględnia się stan i jakość uprawy oraz jakość płodu rolnego                                  w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza stan/jakość bardzo złą a 5 stan/jakość bardzo dobrą.:

  Stan uprawy – największy wpływ na ocenę ma wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz anomalie rozwojowe spowodowane przez czynniki niezależne od poszkodowanego – w szczególności warunki atmosferyczne.

  Jakość uprawy – największy wpływ na ocenę mają potencjalne możliwości plonowania ustalone na podstawie danej fazy rozwojowej roślin oraz warunki środowiskowo - klimatyczne w danym okresie wegetacyjnym.

  Jakość płodu rolnego  – największy wpływ na ocenę mają cechy zewnętrzne danego płodu wielkość, kształt i zapach ale również występowanie szkód wyrządzonych przez szkodniki owadzie.

  Powierzchnię uprawy ustala się za pomocą np. taśmy mierniczej, dalmierzy, GPS, dronów. Uszkodzoną powierzchnię uprawy ustala się orientacyjnie na podstawie wizji lokalnej. Zespół dokonujący szacowania szkód może przybrać osobę trzecią do pomocy w szacowaniu w szczególności do wykonania pomiarów.

  Przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała w okresie:

  1) do dnia 30 kwietnia – w wysokości 30%,

  2) od dnia 1 maja do dnia 25 maja – w wysokości 50%,

  3) po dniu 25 maja – w wysokości 85%

  wyliczonej wysokości odszkodowania za szkody w uprawach

Galeria