RSS

Aktualności

 • Monday, 24 January 2022r. Informacje

  XIV Edycja Konkursu „Polska Wieś - Dziedzictwo i Przyszłość”

  Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar Ogłosiła XIV Edycję Konkursu „Polska Wieś – Dziedzictwo i Przyszłość”.

  Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
  Kategorie:

  1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie, magisterskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

  Nagrody:

  • Nagroda pieniężna w wysokości 5 tysięcy złotych
  • Wydanie pracy w formie książki w Wydawnictwie Naukowym Scholar

  Termin składania prac: 31 lipca 2022

  Regulamin konkursu, Klauzula RODO oraz więcej informacji dostępne są na stroni internetowej: www.fdpa.org.pl oraz pod nr telefonu:22 864 03 90.

Galeria