RSS

Aktualności

 • Wednesday, 15 May 2019r. Informacje

  Weź udział w projekcie Małopolska Niania 2.0.

  Weź udział w projekcie Małopolska Niania 2.0. i skorzystaj z dofinansowania kosztów zatrudnienia Niani

  Więcej informacji na: www.rops.krakow.pl

  Jakie wsparcie można uzyskać?

  Dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przez okres 12 miesięcy:

  • Wsparcie podstawowe 1 600 zł/mc
  • Wsparcie podwyższone 2 250 zł/mc 
   – dla rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

  Kto może skorzystać?

  Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 z Małopolski:

  • Pozostający bez pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem.
  • Przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/ wychowawczym, chcący powrócić do pracy.
  • Pracujący, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

  Szczegóły na plakacie.

Galeria