RSS

Aktualności

 • Friday, 30 April 2021r. Informacje

  Webinarium dla organizacji pozarządowych

  Wrbinar pt.  „Wsparcie dla liderów społecznych i organizacji pozarządowych na przykładzie wybranych programów" zaplanowany jest na 5 maja 2021r. o godzinie 10.00 pod adresem strony   i będzie dostępny dla członków grupy „Inspiracje dla lokalnych liderów. Małopolska", która powstała z myślą o małopolskich sołtysach, członkach Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych.

  W programie spotkania:

  10.00 Michał Kądziołka - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  Rozpoczęcie, powitanie uczestników i partnerów wydarzenia

  Kierunek Kariera i  Kierunek Kariera Zawodowa – nowe możliwości uczestnictwa w projektach dla osób w wieku 25 – 50 lat

  Łap Skilla – wsparcie w projektowaniu kariery zawodowej oraz możliwość otrzymania dofinansowania do szkoleń dla osób w wieku 18 – 24 lata

  10.20 Anna Stebnicka- Doradca kluczowy

  Monika Hiroń-Nowak - Reintegrator

  Maria Piękoś-Konopnicka, Animator - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

  Wsparcie w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

  10.40 Agnieszka Węgrzyn - specjalistka ds. promocji, animatorka w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych

  Oferta dla liderów społecznych i osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej w ramach projektu MOWES 2 MZ i KOM

  Założenia projektu Małopolska Lokalnie na lata 2021-23

  11.00 Anna Styszko - prezes Fundacji Laboratorium Inspiracji Społecznych

  Innowacyjny model wsparcia liderów lokalnych - edukacja przez doświadczenie oraz finansowanie projektów społecznych

  11.20 Pytania  do prelegentów

  12.00 Zakończenie

Galeria