RSS

Aktualności

 • Monday, 20 September 2021r. Informacje

  Warsztaty inspirujące pn. „Śniadanie przy innowacjach"

  Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na warsztaty inspirujące pn. „Śniadanie przy innowacjach".

  To spotkanie, podczas którego będziemy się inspirować, poznawać świat innowacji społecznych i poszukiwać nowatorskich rozwiązań na rzecz osób wykluczonych.Warsztat będzie oparty o metodykę Design Thinking.

  Spotkanie na które zapraszamy, pozwoli wykorzystać Państwa doświadczenia na rzecz kreowania nowych sposobów wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem. Natomiast Inkubator Włączenia Społecznego, może stać się miejscem ich finansowania i testu w praktyce.

  Czekamy na Państwa w dniu 23 września 2021 roku o godzinie 10:00-13:00 w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Jasnogórskiej 11 w Krakowie.

  - Film informacyjny na temat Inkubatora Włączenia Społecznego.

  Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać wiadomość na adres do dnia 22 września 2021.

Galeria