RSS

Aktualności

 • Thursday, 31 December 2020r. Informacje

  Umowy w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II

  Szanowni Mieszkańcy, 

  W lutym 2021 r. będziemy podpisywać kolejne umowy w ramach projektu pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II”

  dofinasowanie projektu z UE:

  Umowy będą podpisywane w dniach:

  • 8 lutego, od godz. 9:00 do godz. 16.
  • 10 lutego, od godz. 9:00 do godz. 14
  • 11 lutego, od godz. 9:00 do godz. 14
  • 15 lutego, od godz. 9:00 do godz. 16
  • 22 lutego, od godz. 9:00 do godz. 16

  Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu w dniach 21-29 stycznia 2021r. tel. 12 284-11-00 wew.: 36.

  Do tych Mieszkańców, którzy w tych dniach uzgodnią termin podpisania umowy zostanie następnie pismo wraz z załącznikami do Umowy. 

  Informuję, iż w celu zawarcia umowy niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego będącego własnością Inwestora, na który zostanie przekazane dofinansowanie.

  Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych oraz wzorem umowy udostępnionym pod adresem: 

  http://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/infrastruktura/wymiana-kotlow

  Kolejna część podpisywania umów odbędzie się w marcu 2021r., o czym będziemy informować na bieżąco. 

  Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, zwracamy się z prośbą o zachowanie zasad bezpieczeństwa zapobiegających zakażeniu. Pamiętaj! Zasłoń usta i nos, weź swój długopis.

  Za utrudnienia przepraszamy, jednak zdrowie interesantów i pracowników Urzędu Gminy są najważniejsze.

  Ważne:

  Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.

  Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:

  • zarejestrowana jest działalność gospodarcza
  • w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Galeria