RSS

Aktualności

 • Friday, 7 August 2020r. Informacje

  Strażacy szkolili się na kabinach MAN-a

  W ubiegłą sobotę 4 lipca na terenie fabryki MAN Trucks w Niepołomicach odbyły się warsztaty szkoleniowe dla straży pożarnej z zakresu ratownictwa technicznego z wykorzystaniem 6 fabrycznie nowych kabin samochodów ciężarowych MAN. 

  Warsztaty rozpoczęły się od części teoretycznej w jednostce OSP Niepołomice, podczas której uczestnicy zapoznali się z zasadami BHP podczas pracy z urządzeniami hydraulicz-nymi oraz zagrożeniami wynikającymi podczas działań z zakresu ratownictwa techniczne-go. Część praktyczna miała miejsce na terenie MAN Trucks w Niepołomicach. Do ćwiczeń przeznaczono 6 kabin pojazdów ciężarowych MAN TGX i TGS. 

  - Bardzo cieszę się, że nasz firma mogła być częścią tego wydarzenia. Szkolenia dla stra-żaków są niezwykle ważne, bo to oni często pojawiają się jako pierwsi na miejscu wypadku i to od nich bardzo często zależy ludzkie życie. Mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza wspólna inicjatywa z jednostkami straży pożarnej – mówi Thorsten Campehl, dyrektor za-kładu MAN Trucks w Niepołomicach.

  Ratownicy podzieleni na grupy kolejno doskonalili techniki ratownicze mające na celu wykonanie dostępu do osób poszkodowanych znajdujących się wewnątrz pojazdu. W czasie całodniowych warsztatów ratownicy doskonalili m.in. techniki stabilizacji pojazdów ciężarowych oraz wykonywanie dostępu poprzez: usunięcie szyb, usunięcie drzwi, wypar-cie przodu kabiny razem z deską rozdzielczą czy zastosowanie metody tzw. trzecich drzwi. Jeden ze scenariuszy zakładał prowadzenie działań, w których kabina znajduje się na boku. W tym przypadku wykonanie dostępu polegało miedzy innymi na wykonaniu otworu w poszyciu dachu. 

  Stały rozwój konstrukcji pojazdów wymusza konieczność ciągłego doskonalenia zawodo-wego strażaków. Przeznaczone do ćwiczeń nowe kabiny pozwoliły nie tylko sprawdzić skuteczność obecnie stosowanych technik w ratownictwie technicznym, ale również możli-wości sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

  W warsztatach udział wzięło ok. 60 strażaków z: OSP Niepołomice, JRG Wieliczka, OSP Staniątki, OSP Wola Batorska, OSP Podłęże, OSP Szarów, OSP Kłaj, OSP Czarnochowi-ce. Organizatorem ćwiczeń była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach, firma MAN Trucks z siedzibą w Niepołomicach oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. 

  To już nie pierwszy raz gdy wzorowa współpraca między jednostkami ochrony przeciwpo-żarowej z firmą MAN Trucks daje możliwość przeprowadzenia ćwiczeń na terenie obiektu, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu wielickiego.

  Opis przeprowadzonych ćwiczeń:

  Scenariusz I – kabina na podwyższeniu, wykonanie dostępu do poszkodowanego kierowcy

  Stabilizacja kabiny. Wykonanie dostępu przy użyciu narzędzi hydraulicznych do poszko-dowanego kierowcy poprzez: usunięcie szyb, usunięcie drzwi pojazdu, wykonanie cięć odprężających a następnie wyparcie kabiny wraz z deską rozdzielczą przy użyciu cylindra rozpierającego.

  Scenariusz II – wykonanie dostępu do kierowcy oraz pasażera

  Stabilizacja kabiny. Wykonanie dostępu przy użyciu narzędzi hydraulicznych poprzez: usunięcie szyb, usunięcie drzwi kierowcy oraz pasażera, wykonanie cięć odprężających, wyparcie kabiny wraz z deską rozdzielczą przy użyciu 2 cylindrów rozpierających. Zasto-sowanie alternatywnej techniki odciągnięcia deski rozdzielczej z wykorzystaniem pasów transportowych oraz wciągarki linowej. Wyparcie dachu ku górze przy użyciu cylindrów rozpierających.

  Scenariusz III – kabina na boku, wykonanie dostępu do kierowcy

  Stabilizacja kabiny. Wykonanie dostępu do poszkodowanego poprzez usunięcie przedniej szyby pojazdu. Zastosowanie alternatywnej techniki – wykonanie otworu w poszyciu dachu pojazdu. Zastosowanie alternatywnej techniki – usunięcie pozostałych szyb, usunięcie drzwi, wejście do poszkodowanego od góry.

Galeria