RSS

Aktualności

 • Monday, 16 April 2018r. Informacje

  Środki finansowe na granty w LGD Powiatu Wielickiego

  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego planuje przeprowadzić w terminie 7-30 maja 2018 nabór grantowy z zakresu Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycz-nych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Zadania zaplanowane do realizacji w ra-mach projektu granowego polegać będą na wspieraniu aktywności, oddolnych inicjatyw i edukacji obywatelskiej mieszkańców obszaru LGD Powiatu Wielickiego. 

  W naborze mogą wziąć udział podmioty z obszaru Gmin Niepołomice, Kłaj i Wieliczka - obszar wiejski. Do uzyskania jest możliwy grant w wysokości od 5 000 do 30 000 PLN. Pula środków do-stępnych w naborze to 180 000 PLN. Terminy i zasady składania wniosków zostaną opublikowane m.in. na stronie internetowej www.lgdpowiatwielicki.eu

  Informacji udziela Biuro LGD
  Tel: 12 288 00 95
  Mail:

Galeria