RSS

Aktualności

 • Monday, 16 April 2018r. Informacje

  „Rodzina 500 plus”

  Nowa polityka informacyjna i struktura organizacyjna w zadaniu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

  W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428), wprowadzono zmiany w zakresie organizacji rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+); w przypadku, gdy osoba uprawniona lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Polski w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

  Zmiany polegają na przekazaniu zadania w zakresu realizacji świadczeń w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli gdy członek rodziny przebywa poza granicami Polski z poziomu Marszałka Województwa na poziom Wojewody.

  W związku z powyższym Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej od dnia 1 stycznia 2018 r. przekazały wszystkie sprawy związane w tym zakresie urzędowi wojewódzkiemu.

  Tym samym, w indywidualnych sprawach po 1 stycznia 2018 r. osoby powinny kontaktować się bezpośrednio z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie.

  Informację o stanie sprawy o ustalenie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można uzyskać również za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  Uruchomiona została również specjalna infolinia dla wnioskodawców pod numerem telefonu 12 430 29 73 (po podaniu numeru pesel można uzyskać informację o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku).

  W razie potrzeby osobistego kontaktu pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje wnioskodawców w poniedziałki w godz. 14:00 – 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00-11:00; w Krakowie przy ulicy Lea 112.

  Ponadto informujemy, iż wszelkich informacji o potrzebnych dokumentach, a także pomoc w ich skompletowaniu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju w Sekcji Świadczeń Rodzinnych oraz pod numerami telefonów: 12 284 48 50 i 12 284 11 00 wew. 24

Galeria