RSS

Aktualności

  • Tuesday, 11 June 2019r. Informacje

    Protokół z konsultacji z organizacjami

    Poniżej znajduje się protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Galeria