RSS

Aktualności

  • Friday, 20 November 2020r. Informacje

    Protokół z konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

    W załączniku poniżej znajduje się protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

Galeria