RSS

Aktualności

  • Thursday, 10 January 2019r. Informacje

    Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi

    Poniżej przedstawiamy projekt współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłaj

    DO POBRANIA

Galeria