RSS

Aktualności

 • Friday, 2 August 2019r. Informacje

  Pożegnanie Komendanta

  6 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego komendanta wielickiej jednostki. Z policjantami, pracownikami cywilnymi, przedstawicielami władz samorządowych oraz kierownictwem instytucji współpracujących z Policją żegnał się insp. Piotr Banasik.

  Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku insp. Robertowi Strzeleckiemu - pełniącemu obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez podinsp.. Tomasza Jońca – Komendanta Komisariatu Policji w Niepołomicach.

  O godz. 11.00 podczas oficjalnej uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce insp. Piotr Banasik z rąk pełniącego obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Roberta Strzeleckiego odebrał rozkaz o przejściu do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Insp. Robert Strzelecki podziękował za profesjonalną i oddaną służbę w zarządzaniu wielicką jednostką. Podkreślił, że komenda pod kierownictwem insp. Piotra Banasika osiągała wysokie wyniki, za co skierował słowa uznania nie tylko do odchodzącego komendanta, ale do wszystkich policjantów i pracowników Policji. Insp. Piotr Banasik żegnając się z policjantami i pracownikami podziękował wszystkim za lata dobrej współpracy, przychylność, a także pomoc w realizacji różnych przedsięwzięć. Podczas pożegnania podkreślił, że czas kiedy kierował komendą był najlepszym okresem w jego dotychczasowej służbie. „Czas kiedy kierowałem wielicką Policją były dla mnie cennym doświadczeniem zawodowym i życiowym” – podsumował insp. Piotr Banasik. Słowa podziękowania skierował również w kierunku przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji współpracujących z wielicką jednostką. Dziękował za udaną współpracę, za tworzenie dobrego klimatu, za chęć nawiązywania dialogu. Dodał, że z sympatią będzie wspominał ten czas. Wszyscy goście bardzo pozytywnie podsumowali współpracę z wielicką Policją pod kierownictwem dotychczasowego komendanta i dziękowali mu za wszystkie działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

  podkom. Magdalena Chwastek
  Specjalista ds. Informacyjno-Prasowych
  KPP Wieliczka

   

Galeria