RSS

Aktualności

 • Tuesday, 1 November 2022r. Informacje

  Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

  Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

  Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

  • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym za-wodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
  • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
  • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
  • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

  Nasza grupa docelowa to osoby, które:

  • zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
  • są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
  • deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
  • mają różne rodzaje niepełnosprawności.

  To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

  Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa?

  Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kom-pleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).

  Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

  • zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabili-tacji kompleksowej;
  • psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do po-wrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
  • medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

  W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
  Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?

  Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Oddział Małopolski PFRON
  ul. Na Zjeździe 11,
  30-527 Kraków
  z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”

  Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem.

  Informacji udziela:

  • Joanna Kołdras. - numer telefonu: 12 312 14 27 lub 507 966 499, e-mail: lub
  • Infolinia PFRON - numer telefonu: 22 50 55 600, 532 083 063, e-mail:

  Jesteśmy w mediach społecznościowych!

  Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kom-pleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” zapraszamy na oficjalny fan-page na Facebooku oraz na Instagramie.

  Polub profil, obserwuj i bądź na bieżąco!

  Materiał prasowy: PFRON

  Formularz zgłoszeniowy do udziału w rehabilitacji kompleksowej realizowanej w ramach Projektu POWR.02.06.00-00.0057/17 „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabili-tacji umożliwiające podjęcie lub powrót do pracy”

Galeria