RSS

Aktualności

  • Wednesday, 13 July 2022r. Informacje

    Odstrzał sanitarny dzików

    Podajemy do publicznej wiadomości:

    Wojewoda Małopolski podaje do wiadomości publicznej Rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 28 czerwca 2022r., poz. 4331).

Galeria