RSS

Aktualności

 • Friday, 26 March 2021r. Informacje

  Przypięta aktualnośćOd dnia 29 marca - Urząd Gminy częściowo zamknięty

  Szanowni Mieszkańcy,

  w związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń na terenie całego kraj, Wójt Gminy Kłaj wprowadza ograniczenie bezpośredniej obsługi w Urzędzie Gminy od dnia 29 marca do odwołania.

  Ze względu na rosnącą liczbę osób chorych na Covid-19, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Urząd Gminy w Kłaju będzie częściowo zamknięty.

  Od poniedziałku Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna. Wszystkie wpłaty należy dokonywać za pośrednictwem banków.

  Sprawy urzędowe można załatwić telefonicznie, mailowo lub wrzucając dokumentację do specjalnej urny zlokalizowanej przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Kłaju od ul. Płachcińskiego. Odpowiedzi na pisma będą udzielane telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty w ustawowym terminie.

  Wszystkie druki urzędowe znajdują  się w zakładce „Druki do pobrania” oraz przed wejściem do Urzędu.

  Interesanci będą przyjmowani wyłącznie w sprawach pilnych. Jeżeli załatwienie sprawy wymaga bezpośredniego kontaktu z pracownikiem urzędu – należy ustalić telefonicznie termin spotkania.

  Przypominamy, że każda osoba wchodząca do Urzędu Gminy zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, zasłonięcia nosa i ust a także podania imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego.

  Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy pracuje w niezmienionych godzinach:

  poniedziałek 8:00 - 17:00
  wtorek- czwartek 7:00 - 15:00
  piątek 7:00 - 14:00

  Kontakt:

  tel. 12 284 10 45
  tel. 12 284 11 00
  tel. 12 284 11 08
  tel. 12 284 11 27
  fax 012 284 11 33
  email: 
  Nr skrzynki e-puap  /k0wsvf0513/SkrytkaESP

  Bezpośrednie numery telefonów oraz adresy email do danych Referatów i pracowników znajdują się w zakładce „Kontakt”-> „z Urzędem Gminy”.

  W taki sposób, czas załatwienia nieznacznie się wydłuży, ale nie jest niemożliwy. Dzięki niebezpośredniemu kontaktowi załatwić można zdecydowaną większość spraw. W związku z tym, że stanowiska w referatach Urzędu Gminy są jednoosobowe, w przypadku choroby pracownika, proces ten wydłuży się do końca jego leczenia ze względu na brak zastępstwa. Apeluję o zachowanie wszystkich środków ostrożności. Tylko wspólnymi siłami, samodyscypliną i rozwagą możemy ochronić siebie nawzajem.

  Urząd Stanu Cywilnego:

  • interesanci w zakresie rejestracji bieżącej zgonów będą przyjmowani bezpośrednio przez pracowników USC,
  • dla spraw dotyczących zawarcia związku małżeńskiego i składania oświadczeń (uznanie ojcostwa, powrót do nazwiska noszonego przed ślubem po rozwodzie) należy umawiać telefonicznie wizyty w USC (oświadczenia muszą być składane osobiście),

  • składanie dokumentów i wniosków  przede wszystkim o wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego, zaświadczeń, transkrypcji  składane są do urny znajdującej się przed wejściem głównym do Urzędu Gminy w kopercie z dopiskiem Urząd Stanu Cywilnego  lub elektronicznie.

  Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności

  • składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego  odbywa się  elektronicznie lub w uzasadnionych przypadkach  osobiście po wcześniejszej rejestracji telefonicznej,
  • odbiór dowodu osobistego będzie możliwy wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki oraz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, jeżeli klient nie posiada innego ważnego dokumentu tożsamości np.(paszport),

  • sprawy meldunkowe  w uzasadnionych przypadkach możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Galeria