RSS

Aktualności

 • Wednesday, 7 November 2018r. Informacje

  Nowy sprzęt dla SOR-u w „Żeromskim”

  Oddział Ratunkowy w  Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie wzbogacił się o nowy sprzęt. Zakupiono m.in. defibrylator, aparaty do znieczuleń, respiratory transportowe, bronchoskop. To nie wszystko, do końca lipca br. na SORze zamontowany zostanie także nowy sprzęt IT.  Zakupy aparatury medycznej udaje się zrealizować dzięki dotacji unijnej w ramach projektu pn.: „Doposażenie 

  w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”.

  Całkowita wartość inwestycji wynosi - 883 811,22zł, w tym dofinansowanie unijne- 751 239,53 zł, pozostała kwota - ponad 132 tys. zł pochodzi z budżetu miasta.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach  działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

  To już drugi projekt dot. SOR-u realizowany  w „Żeromskim” z pieniędzy unijnych. Pierwszy dotyczył obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

  I to nie koniec naszych  starań o unijne dotacje.  Aktualnie przygotowujemy dokumentację starając się o przyznanie dofinansowania na realizację trzeciego projektu – zakupu sprzętu i aparatury medycznej dedykowanej ratowaniu życia i zdrowia najmłodszych pacjentów.

Galeria