RSS

Aktualności

 • Monday, 4 January 2021r. Informacje

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  Do kiedy będzie trwać Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań?

  Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce realizowany będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

  Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć poprzez:

  • samospis internetowy, odpowiadając samodzielnie na pytania poprzez aplikację dostępną od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl;
  • infolinię, dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 i odpowiadając na pytania rachmistrza;
  • rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni;
  • osobiste spotkanie z rachmistrzem w miejscu zamieszkania, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

  NSP 2021 – czego będą dotyczyć pytania:

  • charakterystyki demograficznej;
  • aktywności ekonomicznej;
  • poziomu wykształcenia;
  • niepełnosprawności;
  • migracji wewnątrz kraju i poza granice;
  • przynależności etniczno-kulturowej;
  • gospodarstwa domowego i rodziny;
  • zasobów mieszkaniowych.

  Dokładny zakres informacji zbieranych w spisie dostępny jest na stronie internetowej.

  Obowiązek ustawowy

  Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Każdy zobowiązany jest do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.).

  Tajemnica statystyczna

  Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.).

Galeria