RSS

Aktualności

 • Friday, 2 August 2019r. Informacje

  Komunikat Komisji SWiP Rady Gminy

  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kłaj (dalej „KSWiP”) w roku 2019 odbywać będzie posiedzenia cykliczne (zgodnie z zapisami § 61 ust. 1 w zw. § 58 ust. 2 Statutu Gminy Kłaj1*). Posiedzenia te będą się odbywać 1 raz w miesiącu w drugą środę każdego miesiąca (począwszy od lutego 2019 roku). Posiedzenia cykliczne odbędą się za każdym razem w godz. 14:00 ÷ 16:00 w sali konferencyjnej Rady Gminy na III piętrze II budynku Urzędu Gniny Kłaj.

  Pierwsze cykliczne posiedzenie KSWiP odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 roku w godzinach i miejscu jak wyżej.

  Jednocześnie podaje się do wiadomości, iż skargi, wnioski i petycje kierowane do Rady Gminy można składać:

  a) na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłaj;

  b) w biurze Rady Gminy Kłaj;

  c) w sekretariacie Urzędu Gminy Kłaj  oraz

  d) podczas wyżej wymienionych posiedzeń cyklicznych KSWiP.

  Sylwester Śmiałek - radny Gminy Kłaj
  Przewodniczący KSWiP


  Statut Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 roku (uchwała Rady Gminy nr II/4/2018 zmieniony uchwałą nr III/30/2018  z dnia 19 grudnia 2018 roku – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego: z 2018 r. poz. 8154, ze zmianą opublikowaną w 2019 r. w poz. 263.)

   

Galeria