RSS

Aktualności

 • Friday, 23 August 2019r. Informacje

  Informacja w sprawie jakości wody pitnej na terenie Gminy Kłaj!

  W nawiązaniu do decyzji nr PSSE.HK-430-II-14008-2/2019 z dnia 22.08.2019 r Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce odebranej w dniu 23.08.2019 r  dotyczącej stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Publicznym Szarów 1 wydanej na podstawie próbki wody pobranej na wewnętrznej instalacji w budynku Grodkowice 107 – hotel „Skorpion” (stwierdzono bakterie grupy coli w ilości 16 jtk/100 ml) Gminne Przedsiębiorstwo Sp. z o.o. wyjaśnia i informuje o zakresie podjętych działań:

  - hotel „Skorpion” zasilany jest z wodociągu publicznego Kłaj – Targowisko „Szarów” 2,

  - w dniu 13.08.2019 r pobrana była woda z czterech punktów na terenie Gminy Kłaj (w żadnym nie stwierdzono przekroczeń) – raporty w załączniku,

  - w celu zweryfikowania kwestionowanej próbki wody w dniu 23.08.2019 r pobrano próbki wody w 10 punktach na terenie całej Gminy Kłaj tj.:

  1. Stacja paliw Tarpal - Łężkowice
  2. Dom prywatny - Grodkowice 25
  3. NZOZ - Brzezie
  4. Środowiskowy dom pomocy Jaskółka – Gruszki
  5. SUW1 – Szarów
  6. Dom prywatny – Dąbrowa 161
  7. Sklep – Łysokanie
  8. SUW2 – Szarów
  9. Ośrodek Zdrowia Kłaj
  10. Hotel Skorpion Grodkowice (2 punkty poboru: przed wodomierzem, kuchnia)

  Próbki zostały pobrane przez akredytowanego biorcę tj. POLCARGO Medyka Sp. z o.o.

  Wstępne wyniki (po pierwszej dobie) z wyżej wymienionych próbek powinny być znane  w dniu 24.08.2019 r.

  Profilaktycznie zwiększono dawkowanie podchlorynu i dwutlenku chloru na SUW 1 i 2 Szarów.

  Ponadto podajemy telefon całodobowy do GCZK – 12 284 27 80

  Decyzje dotyczące dalszego toku postępowania będą podjęte w dniu jutrzejszym po otrzymaniu wyników badań pobranych próbek.

  Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa
  Komunalnego Sp. z o.o. Kłaj

   

Galeria