RSS

Aktualności

 • Friday, 1 November 2019r. Informacje

  Informacja Urzędu Stanu Cywilnego w spr. Złotych Godów

   

  Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowane odznaczenie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły razem w związku małżeńskim 50 lat.

  Uprzejmie informuję pary małżeńskie zamieszkałe na terenie gminy Kłaj , które w 1969 roku zawierały związek małżeński i w bieżącym roku tj. 2019 przypada im Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz  wyrażają swoją chęć aby Wójt Gminy Kłaj wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o przyznanie odznaczenia medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.

  Proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Kłaju w godzinach pracy urzędu w celu złożenia stosownego wniosku.

  Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez członków rodziny w USC do dnia 1 marca 2019 roku.

  Wnioski  wraz z oświadczeniem małżonków są do pobrania w Urzędzie  Stanu Cywilnego w Kłaju pokój nr 3 (parter) oraz na stronie internetowej gminy Kłaj www.klaj.pl

  Wszelkich informacji związanych z w/w tematem udzielają pracownicy USC osobiście lub pod numerem telefonu 12 284-13-49.

  Przyznane medale będą wręczone Szanownym Jubilatom przez Wójta Gminy na zorganizowanej uroczystości Jubileuszowej niezwłocznie po ich nadaniu przez Prezydenta RP.

  Aneta Gądek
  Kierownik USC

   

Galeria