RSS

Aktualności

 • Tuesday, 1 November 2022r. Informacje

  Informacja Urzędu Stanu Cywilnego dot. Złotych Godów

  Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowane odznaczenie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły razem w związku małżeńskim 50 lat.

  Uprzejmie informuję pary małżeńskie zamieszkałe na terenie gminy Kłaj, które w 1972 roku zawarły związek małżeński i w bieżącym roku tj. 2022 przypada im Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Małżeństwa, które wyrażają swoją chęć aby Wójt Gminy Kłaj wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie odznaczenia medalem za długoletnie pożycie małżeńskie proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Kłaju w godzinach pracy urzędu w celu złożenia stosownego wniosku.

  Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez członków rodziny w USC do 18 lutego 2022 roku.

  Wnioski są do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kłaju pokój nr 3 (parter) oraz na stronie internetowej Gminy Kłaj www.klaj.pl w zakładce „Druki do pobrania”.

  Wszelkich informacji związanych z w/w tematem udzielają pracownicy USC osobiście lub pod numerem telefonu 12 284-13-49, 12 284-11-00 wew.41.

  Przyznane medale będą wręczone Szanownym Jubilatom przez Wójta Gminy na zorganizowanej uroczystości Jubileuszowej niezwłocznie po ich nadaniu przez Prezydenta RP.

  Aneta Gądek
  Kierownik USC

Galeria