RSS

Aktualności

 • Thursday, 31 December 2020r. Informacje

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i selektywnie zebranych na 2021 r.

  Odpady komunalne 2021 - informacje

  Informujemy, że w 2021 r. nie uległy zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i wynoszą 27,00 zł/os/m-c –przy segregacji odpadów.

  Blankiety wpłat o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021 będą dostarczane przez sołtysów.

  Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od 01.01.2021 r. ustalono zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 181,90 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

  Zawiadomienia i blankiety wpłat o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021 będą dostarczone przez Pocztę Polską.

  Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych na 2021 r. będą sukcesywnie dostarczane przez pracowników firmy MPGO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która to firma będzie obsługiwała naszą gminę w 2021 r. 

  Harmonogram znajduje się poniżej oraz na stronie internetowej gminy w zakładce "Gospodarka odpadami" - "Dla Mieszkańców".      

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w formie „wystawki” odbędzie się w pierwszej połowie bieżącego roku, według  przedstawionego w późniejszym terminie harmonogramu.  

  Referat Gospodarki Komunalnej                                 

  Po kliknięciu w poniższy harmonogram znajduje się dokument do pobrania.

Galeria