RSS

Aktualności

 • Tuesday, 11 June 2019r. Informacje

  Grudniowe nabory w LGD Powiatu Wielickiego

   

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą w Wieliczce planuje zorganizować w grudniu nabory wniosków. Będą to projekty z zakresów: 

  Podniesienie poziomu estetyki przestrzeni publicznej
  oraz grantowe – Zachowanie dziedzictwa lokalnego i Wzmocnienie kapitału społecznego, 
  w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska 
  i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

  Szczegółowych informacji prosimy szukać m.in. na stronie internetowej www.lgdpowiatwielicki.eu oraz na portalu Facebook. Obszar objęty wsparciem to w całości terytorium gminy Niepołomice oraz Kłaj oraz obszar wiejski Gminy Wieliczka.

  Treści ogłoszeń o poszczególnych naborach zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz wywieszone w biurze LGD na ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Wieliczce. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 12 288 00 95.

   

Galeria