RSS

Aktualności

  • Friday, 23 July 2021r. Informacje

    „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski"

    Szanowni Mieszkańcy,

    Informujemy, iż zbieramy informacje dotyczące montaży, inwentaryzacji oraz harmonogramów wykonywanych prac związanych z instalacjami paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez wykonawcę. Jesteśmy dopiero przed spotkaniem z firmą Sanito. W związku z tym spotkanie informacyjne dla mieszkańców, (którzy podpisali umowę z Gminą na montaż paneli) dn.  26 lipca 2021 r. o godz. 15:30 jest odwołane. Dnia 3.08.2021 r. ma odbyć się spotkanie z Inspektorem Nadzoru oraz Wykonawcami. O ustaleniach ze spotkania będziemy informować na stronie.

    Pytania prosimy wysyłać na adres e-mail: , .  

Galeria