RSS

Aktualności

 • Monday, 5 December 2022r. Informacje

  Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw należy złożyć do końca czerwca 2022r.

  Przypominamy, iż tylko do końca czerwca br. należy składać obowiązkowe deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw!

  Deklaracje można złożyć w formie papierowej na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy w Kłaju lub w formie elektronicznej przez stronę internetową: www.ceeb.gov.pl.

  Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

  Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

  Ważne!

  Złożenie deklaracji jest obowiązkowe i wynika ono z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554). Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji będzie liczyło się z nałożeniem kary finansowej.

  Dokument musi złożyć właściciel lub zarządca budynku/lokalu, który posiada źródło ciepła.

Galeria