RSS

Aktualności

 • Monday, 22 February 2021r. Informacje

  Czym jest smog i jaki wpływ ma niska emisja na środowisko?

  Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym powstającym w wyniku połączenia zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego, czyli wytwarzanych przez człowieka z niekorzystnymi zjawiskami naturalnymi, takimi jak duża wilgotność powietrza (mgła) i brak wiatru.

  Jaki wpływ ma niska emisja na środowisko?

  • zakwaszenie wód,
  • zanieczyszczenie gleby,
  • korozja metalowych przedmiotów,
  • niszczenie elewacji budynków,
  •  kwaśne deszcze,
  • dziura ozonowa,
  • uszkadzanie aparatów fotsyntetycznych roślin, co skutkuje brakiem produkcji tlenu i obumieraniem roślin.

   

  "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą"

  "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj”

   

Galeria