RSS

Aktualności

 • Tuesday, 28 June 2022r. Informacje

  Certyfikat końcowy oraz akredytacja dla Gminy Kłaj od Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

  Gmina Kłaj otrzymała certyfikat końcowy za prowadzenie Centrum Wsparcie Uczniów Zdolnych w ramach projektu Małopolskie Talenty.

  Certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia wszelkich standardów dotyczących funkcjonowania CWUZ, w całym okresie realizacji projektu konkursowego „Małopolskie Talenty”.   

  Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przyznało również akredytację na rok szkolny 2021/2022 dla Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych zlokalizowanego w  Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju prowadzonemu przez Gminę Kłaj w ramach projektu Małopolskie Talenty.

  Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2022, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie Uczniów zdolnych.

  Więcej informacji w załączniku.

   

Galeria