RSS

Aktualności

 • Thursday, 16 January 2020r. Informacje

  Informacja w spr. Złotych Godów 2020

  INFORMACJA URZĘDU STANU CYWILNEGO „ZŁOTE GODY”

  Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowane odznaczenie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły razem, w jednym związku małżeńskim 50 lat. 

  Uprzejmie informuję pary małżeńskie zamieszkałe na terenie gminy Kłaj, które w roku 1970 zawierały związek małżeński (cywilny) i w bieżącym roku tj. 2020 przypada im Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz wyrażają swoją chęć aby Wójt Gminy Kłaj wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o przyznanie odznaczenia medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.

  Zgłoszenia można dokonywać osobiście lub przez członków rodziny w godzinach pracy Urzędu Stanu Cywilnego   do dnia 21 lutego 2020 roku.

  Wnioski wraz z oświadczeniami małżonków są do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kłaju pokój nr 3 (parter).

  Wszelkich informacji związanych z w/w tematem udzielają pracownicy USC osobiście lub pod numerem telefonu 12 284-13-49.

  Przyznane odznaczenia będą wręczane Szanownym Jubilatom przez Wójta Gminy na zorganizowanej uroczystości Jubileuszowej niezwłocznie po ich nadaniu przez Prezydenta RP.

  Aneta Gądek
  Kierownik USC

Galeria